5. třída

Mgr. Markéta Ježová

Informace pro nepřítomné:

ČJ: 

ČJ/čt:

ČJ/sl: 

M: 

M/g: 

Př: smyslová soustava, nervová soustava - 17.6. test

HV:

Vl:   státy Evropy - 18.6. test

Hodnocení:

Písemné práce, cvičení a testy hodnotím podle následující tabulky:

1   100 % - 90 %

2    89 % - 75 %

3    74 % - 45 %

4    44 % - 20 %

5    19 % - 0 %